SINH HOAT DAU TUAN

Những năm qua, trường TH số 2 Ân Tường Tây cũng đã có nhiều cố gắng tổ chức khá nề nếp tiết SHĐT, góp phần không nhỏ cho nhà trường từng bước thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố, nâng cao các nề nếp, kỷ cương đạo đức, tác phong, tư tưởng cho học sinh, cho cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường. Song đi vào cụ thể và nhìn nhận một cách nghiêm túc toàn diện ta vẫn thấy việc tổ chức tiết sinh hoạt đầu tuần còn bộc lộ không ít những vấn đề cần bàn bạc, thống nhất. Chúng ta mới chỉ tổ chức được buổi lễ chào cờ nghiêm trang, Tổng phụ trách đội tổng kết điểm thi đua, các hoạt động trong tuần, triển khai các hoạt động trong tuần kế tiếp, rồi lãnh đạo nhà trường lên phát biểu, chỉ đạo, nhắc nhở. Tuần nào cũng thế, cứ lặp đi lặp lại gây nhàm chán cho học sinh. Trong khi đó, việc chào cờ đầu tuần vô cùng thiêng liêng đối với người dân mỗi nước. Đối với học sinh, tiết chào cờ đầu tuần góp phần quan trọng trong việc giúp các em rèn luyện nhân cách, từ những việc nhỏ như: Ham học, ham làm, siêng năng, cần kiệm... đến những việc lớn như hun đúc tinh thần dân tộc, lòng yêu nước ở mỗi người. Nếu tiết chào cờ mỗi sáng thứ hai trở thành những tiết học thú vị thì chúng sẽ là động lực giúp học sinh hào hứng bước vào tuần học mới. Vì vậy mà giờ chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần đã trở thành nề nếp trong các trường học ở nước ta nói chung và trường ta nói riêng. Tôi thiết nghĩ, việc xây dựng lồng ghép những bài học kỹ năng sống, lịch sử, đạo đức ngay trong tiết chào cờ bằng các hình thức phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn nghệ, cuộc thi vấn đáp, câu đố, diễn đàn trao đổi thu hút đông đảo học sinh tham gia sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống thông qua hoạt động này sẽ giúp các em trưởng thành nhanh chóng so với những hình thức khác.